iPiramida

Upravljanje spornih terjatev - CDB

Spletna aplikacija za upravljanje spornih terjatev.

 

 

Kaj je CDB - Collection?

Aplikacija CDB - Collection je zasnovana tako, da banki omogoča kontroliran pristop do dela s komitenti, ki so v zamudi s plačili ali nedovoljenem stanju produktov podjetja. Torej v okviru aplikacije CollectionWeb delamo s strankami, ki so “zreli” za izterjavo. Osnovna ideja aplikacije je, da analizira in razvršča kritične stranke po v naprej definiranih parametrih v logične vrste ter omogoča vnose dogodkov - akcij, ki definirajo potek dela izterjave. Ker se vsi dogodki, ki se na različne načine beležijo v aplikaciji, razvrščajo kronološko se s tem ohranja sledljivost izterjave stranke in njenih produktov.

 

 

Lastnosti CDB

 • Modularni pristop glede na segmente podjetja
 • Ločene funkcionalnosti za vsak modul
 • Uvrščanje strank v skupine
 • Poročila in seznami
 • Obveščanje preko elektronske pošte in SMS-ov
 • Možna povezava s telefonsko centralo (3CX, …)
 • Podpora zunanjim agencijam za izterjavo
 • Vodenje liste spornih komitentov
 • Vodenje pravnih postopkov (Legal)
 • Uvoz eksternih podatkov preko XML datotek
 • Obširna parametrizacija sistema
 • Pripravljen za internacionalizacijo
 • Arhitektura spletne aplikacije
 • Enostavno nameščanje

 

Klicna podpora

 

S pomočjo integrirane telefonske centrale (3CX*) je izvajanje klicev hitro in učinkovito. Ob procesno vodenem vnosu dogodkov in avtomatizirani vrsti za klicanje se lahko tako uporabnik osredotoča na kvalitetno izterjavo.

* po naročilu se lahko integrira naročnikova centrala

Funkcije

 • Izhodni klici
 • Vhodni klici
 • Iskanje podatkov stranke

Zaledje in pravni postopki

S pomočjo logičnih vrst / skupin je dostop do strank ažuren, pregleden in jasen. Ker je aplikacija zasnovana na procesni osnovi je tudi način dela s kritičnimi strankami bolj naraven.

Dodatno je na voljo uporabnikom tudi svoj modul za vodenje pravnih postopkov in izterjave v primeru sodelovanja z zunanjimi agencijami.

Funkcije

 • Parametrizirano zaledje z vrstami na osnovi procesa izterjave podjetja
 • Pravni vmesnik
 • Vmesnik za spremljanje zunanjih agencij
 • Podpora storitvenemu centru

 

Avtomatizacija in obdelava podatkov

Obširna avtomatizacija in parametrizacija sistema omogočata brezhibno in tekoče delo s kritičnimi strankami. Z dodatnimi možnostmi nadzora klicne vrste, nadzora in pošiljanja SMS sporočil, seznamov za spajane dokumentov in še ostalih funkcij aplikacije dosežemo še večno stopno efektivnosti v izterjavi.

Funkcije

 • Avtomatizirana klicna vrsta
 • SMS sporočanje
 • Seznami za spajanje dokumentov
 • Seznam spornih

Poročila & Statistika

Možnost izvoza vseh tabelarnih podatkov v aplikaciji (on-the-fly, v obliki CSV). Vsa privzeta in uporabniško definirana poročila se lahko izvozijo v Excel datotečni format.

Funkcije

 • različni indikatorju uspeha izterjave glede na vnesene dogodke in vplačila
 • različna uporabniško določena poročila