iPiramida

Treasury

Spletna aplikacija za podporo zakladniškim poslom

Kaj je Treasury?

Aplikacijo Treasury smo razvili v podporo zakladniškim poslom z integracijo v centralni bančni sistem in bančni limitni sistem. Aplikacija omogoča varen, kontroliran in uporabniku prijazen enkraten vnos zakladniških produktov in posredovanje vseh potrebnih informacij osrednjemu sistemu za nadaljnjo obdelavo. Razvili smo tudi interni sistem za generiranje in nadzor knjiženj, ter limitni sistem za okolja, ki neposredno ne podpirajo zakladniških produktov. Prav tako podpiramo vhodna in izhodna SWIFT sporočila.

 

Lastnosti Treasury

 • Podpora ospredju in zaledju
 • Zakladniški limitni sistem
 • Avtomatsko uparjanje SWIFT sporočil tipov MT300 in MT320
 • Integracija z osrednjim bančnim sistemom
 • Upravljanje s knjiženji
 • Uvoz pogodb s strankami
 • Generiranje izhodnih SWIFT sporočil
 • Dinamično upravljanje procesa
 • Podpora uvozu in izvozu zunanjih podatkovnih virov (povezava do baze, datoteke, spletni servisi...)
 • Poročanje oddelku za tveganja

 

 

Podprti produkti

 • FX Spot (medbančni in stranke)
 • FX Forward (medbančni in stranke)
 • FX Swap (medbančni in stranke)
 • FX Open Forward (medbančni in stranke)
 • Depoziti (medbančni in stranke)
 • Obveznice
 • IRS
 • FX Bankovci
 • Transferji

 

Vnos posla

 • Intuitivni vmesnik z validacijo računov
 • SSI za vse račune
 • Avtomatski tečaj in P/L kalkulacija
 • Integrirana komponenta za preverjanje limitov

 

Vnos posla

Nadzor knjiženj

Če centralni sistem neposredno ne podpira zakladniških produktov, ponujamo interno implementacijo knjiženj, ki dela z vsemi tipi knjiženj, ki jih uporabljamo pri procesu. Knjiženja se generirajo samodejno in se po pregledu prožijo v zaledju.

 

Nadzor knjiženj

Zakladniški limitni sistem

Podprti tipi limitov:
 • Po strankah
  • FXD
  • FXs
  • MM
  • Settlement
 • Po državah

 

Avtorizacija preprodajalca
Poročanje o limitih
Izvoz izvornih podatkov v XLS za nadaljnjo obdelavo
Zakladniški limitni sistem

FX pozicija

 • Dinamično dodajanje valut
 • Rekonciliacija
 • Podpora internim in eksternim podatkom

 

FX pozicija