iPiramida

Klicni center

Programska oprema pod imenom "Klicni center" je namenjena podpori naročanju artiklov in pripravi plana dostave, glede na transportne skupine artiklov. Informacijski sistem Klicni center pokriva naslednje procese:

Urejanje osnovnih podatkov

Program omogoča urejanje osnovnih podatkov, ki so potrebni za delovanje informacijskega sistema. Omogoča vnašanje, spreminjanje, brisanje ter izpis osnovnih šifrantov, glede na dodeljene pravice grupam oziroma uporabnikom. Informacijski sistem se lahko poveže na matične podatke ERP sistema SAP. Potrebni matični podatki, ki so potrebni za delovanje sistema so - artikli, poslovni partnerji, proge, plani prog, transportne skupine, blagovne znamke, vključitve in izključitve, ipd.

 

Urejanje naročil

Urejanje naročil

 

Ta del programa je namenjen vnosu prejemnikovih naročil. Naročila se vodijo na nivoju distribucijskega centra, kar pomeni da ima lahko eno podjetje več distribucijskih centrov preko katerih prihajajo naročila. Uporabniški vmesnik omogoča različne vnose naročil. Lahko vnašamo Standardno naročilo, Standardno naročilo po skupinah, Vnos naročila - ročni , Urgentno naročilo ali Vzorec.

Program je integriran v omrežje telefonske centrale s komponentami CTI proizvajalca Zaslon d.o.o.. To nam omogoča pridobivanje podatkov o klicih, katere lahko na podlagi telefonske številke in vhodnih parametrov, prikažemo kot dohodni, izhodni ali zmenjeni klic. Vsaka telefonska številka je povezana z določenim prejemnikom. Ko uporabnik Klicnega centra prejme klic, se mu v formo za vnos naročila avtomatsko vnesejo podatki o prejemniku. Vsak prejemnik ima lahko svoj cenik ter oskrbo.

Disponiranje naročil

 

Aplikacija procesira prejeta naročila preko programa za disponiranje naročil. Osnova za disponiranje so urejeni podatki o prejemnikovi oskrbi ter podatki o prejemnikovem naročilu.

Disponiranje se izvaja dnevno za vsak distribucijski center posebaj. Osnovni parametri pri disponiranju so firma, distribucijski center in datum. Disponiranje se izvaja na nivoju proge in se lahko loči na kolporterske ter standardne Disponiranje se lahko proži večkrat na dan, kar pomeni da lahko sproti pripravljamo podatke/dokumente za skladišča.

 

Disponiranje naročil
Pregledi in izpisi

 

Izpisi

 

Pregledi in izpisi

Program omogoča različne preglede, izpise in statistike, kot so pregled naročenih/disponiranih artiklov, kontrola naročenih količin, pregled naročil po progah, po prejemnikih, pregled statistike klicov za posamezne uporabnike, ipd.

 

Povezava s SAP sistemom

Klicni center se lahko poveže s sistemom SAP. Iz SAP-a se dnevno uvažajo spremembe na matičnih podatkih o artiklih, poslovnih partnerjih, progah in oskrbi. Tedensko se uvažajo podatki o vključitvah in izključitvah artiklov za poslovne partnerje. V SAP se izvažajo dnevni podatki o naročilih po posameznih prejemnikih in progah. Vmesnik za uvoz podatkov deluje preko TCP/IP in HTTP protokola v XML obliki. Izvoz pa se vrši preko diskovnega področja v CSV obliki.

 

Povezava s SAP sistemom

Splošne značilnosti sistema

Aplikacija deluje centralizirano na sedežu podjetja. Dostop do aplikacije, baze podatkov in akcij v programih je omejen (kontroliran) glede na pravice po grupah in/ali referentih. Za vsakega uporabnika sistema je mogoče izdelati lasten programski meni. Meniji se oblikujejo na nivoju uporabnika ali grupe. Vsak referent ima svoje uporabniško ime in geslo, vsakemu referentu se določi tip dostopa do aplikacije. Aplikacija je dosegljiva različnim zaposlenim v podjetju (referent naročanja, kontrole in disponiranja). Vsak tip uporabnika lahko uporablja zanj določene funkcije.

Aplikacija uporablja večnivojsko arhitekturo - podatkovni strežnik, aplikacijski strežnik, odjemalec. Aplikacija omogoča hitro razširljivost ter prilagodljivost razmeram v okolju. Ob prekinitvi delovanja se ohrani vsebina baze, ob porušitvi serverja in ponovni vzpostavitvi iz rezervne kopije baze pa se lahko pričakujejo manjše izgube podatkov.

Program skrbi da se varnostna kopija podatkovne baze opravi vsak dan. Za obnovo baze v primeru padca baze skrbi administrator podatkovne baze. Baza teče v okolju Microsoft Windows in za-enkrat ni prenosljiva na ostale operacijske sisteme kot so UNIX, Linux,... Modularna zgradba programa omogoča hitro nadgradnjo sistema in sledenje novim zahtevam in standardom, s tem pa naročniku zagotavljamo prilagajanje, dopolnjevanje in razvoj.