iPiramida

Odkup mleka

Imate težave s pokrivanjem in sledenjem procesov pri odkupu mleka? Niste zadovoljni z vašo obstoječo rešitvijo? Je vaša obstoječa rešitev predraga in neučinkovita? Izvajalec vam ne nudi ustrezen razvoj in podporo?

Pred vami je celovita v praksi preizkušena informacijska rešitev. Od leta 2005 v sodelovanju z Ljubljanskimi mlekarnami (Ljubljanske mlekarne d.d., Tolstojeva 63, Ljubljana, Slovenija), ki sedaj spada v skupino LACTALIS, razvijamo informacijsko rešitev »Odkup mleka«, ki je namenjena celovitemu sledenju in nadzoru vseh postopkov v procesu odkupa mleka.

Sistem je namenjen vsem akterjem, ki so v proces odkupa mleka - od rejcev, zadrug, mlekarn, laboratorijev in državnih ter evropskih inštitucij, ki spremljajo in nadzirajo odkup mleka (mlečne kvote). 

Naša informacijska rešitev »Odkup mleka« podpira izvajanje naslednjih procesov:

 •  prevzem mleka
 • kontrola kvalitete
 • obračun mleka in transporta
 • simulacije računov
 • fakturiranje za izdobavljeno mleko za rejce, zadruge in dobavitelje
 • planiranje
 • objava podatkov na spletu
 • obveščanje rejcev, zadrug in dobaviteljev - e-mail, SMS, pismo
 • poročila, statistike in grafi
 • spremljanje mlečnih kvot
 • priprava podatkov za potrebe nacionalnih agencij
 • prevzemi podatkov iz laboratorijev, zbiralnic, prog, sprejemnih števcev, ipd.
 • izvoz podatkov za potrebe dobaviteljev in agencij

 

Prevzem mleka

 • prevzem mleka se vodi na nivoju proge, zbiralnice ali rejca
 • vnos prvih analiz za progo, na podlagi katerih se odloči, ali bo mleko sprejeto
 • avtomatski prenos podatkov iz proizvodnih števcev po posameznih mestih
 • povezava z zunanjimi sistemi za spremljanje posameznih atributov ob pretoku mleka iz zbiralnic
 • možnost izpisa in pregleda podatkov o prevzetih količinah, progah, zbiralnic na progah, primerjave, ipd.

Kontrola kvalitete

 • preverjanje podatkov analiz glede na sprejete normative mleka
 • pri preseganju ali nedoseganju normativov aplikacija opozori referenta na pomanjkljivost
 • ažuriranje vzorcev in analiz za proge, zbiralnice in rejce
 • omogočanje ročnega ali avtomatskega vnosa analiz iz notranjih ali zunanjih laboratorijev (integrirana elektronska pošta)
 • izvajanje ukrepov za proge, zbiralnice in rejce na podlagi analiz ter beleženje zgodovine ukrepov
 • pregled vzorcev glede na laboratorij, datum analize, zbiralnico progo, dobavitelja, rejca, ipd.
 • pregled analiz glede na kriterije, kot so mlečna maščoba, beljakovine, suha snov, laktoza, zmzrliščna točka, ipd.
 • izpisi, pregledi in poročila

Obračunavanje

 • izvedba obračuna po organizacijskih enotah
 • obračun prevzetega mleka na nivoju prog, zbiralnic in rejcev
 • obračun mleka po posameznih mesecih ali dnevih dobave
 • izvajanje simulacije obračuna, po različnih metodah obračuna mleka in primerjava rezultatov z dejanskim obračunom
 • obračun transportnih stroškov na nivoju vozila, voznika in prevoznika
 • spreminjanje in obračun mlečnih kvot
 • priprava izpisov in pregledov obračunov

Poročanje in obveščanje

 • finančna in statistična poročila na letni, mesečni in dnevni baze
 • uporabniško definirana poročila
 • izvozi v standardne formate, kot os PDF, Excel, HTML, ipd..
 • obveščanje po elektronski pošti in SMS sporočilih
 • standardna sporočila, kot so rezultati analiz, korekcijski ukrepi, ipd.
 • dostop do spletne aplikacije, ki omogoča vašim strankam vpogled v poročila, analize, obračune, ipd.
 • poročila za državne službe - mlečne kvote, uradni inšpektorji za kontrolo kakovosti

Povezljivost

 • povezovanje z zunanjimi informacijskimi sistemi ter strojno opremo
 • prenosi iz sprejemnih števcev in tehtnic (Robotina)
 • tiskanje črtnih kod za označevanje in sledenje vzorcev (Zebra, Motorola)
 • uvoz podatkov o vzorcih in analizah iz notranjih in zunanjih laboratorijev (Milkoscan)
 • povezava s sistemom SAP
 • spletna storitev za potrebe dobaviteljev (SOAP or REST Web Services)