iPiramida
 

O nas

Podjetje iPiramida d.o.o. je bilo ustanovljeno leta 1991, prvotno z imenom MCLine. V svoji branži spadamo med inovativne in uspešne, kar dokazuje širok spekter naših IT rešitev. Predmet poslovanja je razvoj, trženje in uvajanje računalniške programske opreme, izvajanje celovitega računalniškega inženiringa vključno z računalniško strojno opremo, vzdrževanje računalniške programske opreme ter poslovno svetovanje na področju organizacije poslovnih sistemov. 

Programska oprema, ki jo ponujamo, pripravimo, razvijemo in uvedemo, je v celoti izdelek našega podjetja. V kolikor želite sami nadaljevati razvoj ali nadgraditi kupljeno rešitev, lahko pridobite izvorno kodo.

Razvijamo v programskih jezikih Delphi, .NET in Java, pri razvoju pa uporabljamo razvojna orodja Embarcadero RAD Studio, MS Visual Studio, Android Studio, Eclipse s vtičniki za Flex in Vaadin. Podpiramo pa bazi podatkov Oracle in Microsoft SQL Server ter SQLite za mobilna okolja (Windows Mobile in Android).

Programske rešitve

 

Zadnje aktualne novice

  • 4.januar 2021, NKBM - prevzem vlagateljev ABanke v trženje Triglav skladov
  • 1.oktober 2020, uvedba Evidence delovnega časa v Emsiso
  • 20.julij 2020, NKBM - uvedba WEB modula za trženje Triglav skladov
  • 1.januar 2020, uvedba Evidence delovnega časa in kontrole dostopa v Metalna IMPRO
  • 1.maj 2020, uvedba Evidence delovnega časa in kontrole dostopa v Gorenje Keramika
  • 6.junij 2019, podpis pogodbe o nakupu in uvedbi programskega modula "Sistem zgodnjega opozarjanja (EWS) za fizične osebe z Delavsko hranilnico d.d. Ljubljana
  • 1.april 2019, podpis pogodbe o "Nadgradnjah in razvoju programske opreme - NKBM Trženje vzajemnih skladov" z Novo KBM
  • 1.marec 2019, podpis pogodbe o nakupu programske rešitve "Evidenca delovnega časa s kontrolo pristopa" z Ljubljanskimi mlekarnami
  • 22.februar 2019, dogovor o prenosu aplikacij "NKBM - Trženje vzajemnih skladov" in "Vodenje spornih terjatev - Collection" z Novo KBM na nov bančni core
  • 5.april 2018, podpis pogodbe o prenosu programskih sklopov Piramida - Klicni center, Maloprodaja/Veleprodaja, Odkup mleka, Plače s kadrovsko  evidenco, Upravljanje kadrov - HRM iz  podatkovne baze ORACLE na MS-SQL z Ljubljanskimi mlekarnami
  • 29.marec 2018, podpis pogodbe za Medobčinsko inšpekcijo in redarstvo občin Cankova, Gornji Petrovci, Grad, Hodoš, Kuzma, Moravske Toplice, Puconci,  Rogašovci, Šalovci in Tišina za najem programskih rešitev in računalniške opreme za delo inšpektorata in redarstva
  • 27.februar 2018, podpis pogodbe za Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Gornja Radgona, Apače in Sv.Jurij ob Ščavnici za najem programskih rešitev in računalniške opreme za delo inšpektorata in redarstva
  • 5.februar 2018, podpis pogodbe o razvoju WEB aplikacije za trženje vzajemnih skladov za Novo KBM
  • 23.oktober 2017 - podpis pogodbe o razvoju in vzdrževanju WEB aplikacije za Klicni/storitveni center za Novo KBM
  • 28.julij 2017 - podpis pogodbe za Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Šentjernej, Škocjan, Šmarješke Toplice in Kostanjevica na Krki za najem programskih rešitev in računalniške opreme za delo inšpektorata in redarstva
  • 26.julij 2017 - podpis pogodbe za nadgradnjo mobilne aplikacije z modulom za terenski nadzor opreme in voznikov ter modulom za spremljanje zadovoljstva potnikov za Ljubljanski potniški promet
  • 26.junij 2017 - Medobčinska Nogometna Zveza Maribor se odloči za našo programsko rešitev za področje računovodstva, financ in plač
  • 9.junij 2017 - podjetje Palfinger se odloči za našo programsko rešitev za obračun plač, kadrovsko evidenco in HR
  • 1.maj 2017 - predaja programske rešitve za upravljanje spornih terjatev (CDB Collection) v produkcijo NKBM
  • 6.marec 2017 - prenos programske rešitve za vodenje RCM skladov iz KBS (Raiffeisen bank) na Nova KBM
  • 1.november 2016 - predaja programske rešitve za spremljanje proizvodnje in logistike v Gorenje Keramika
  • 30.junij 2016 - predaja programske rešitve Astra za izračun kreditnih rating-ov strank v produkcijo
  • 30.maj 2016 - uvedba aplikacije EWS (Erlay Warning Signals) v Delavski hranilnici
  • 16.maj  2016 - podpis pogodbe z Raiffeisen Bank (KBS) za razvoj programske rešitve Astra za izračun kreditnih ratingov strank
  • 22.april 2016 - podpis pogodbe z NKBM za implemetacijo naše WEB rešitve za upravljanje spornih terjatev (Collection WEB) v HTML5 tehnologiji
  • 1.marec 2016 - podpis pogodbe za izdelavo mobilne (Andriod) aplikacije za kontrolorje za Ljubljanski potniški promet