iPiramida
 

O nas

 

Podjetje iPiramida d.o.o. je bilo ustanovljeno leta 1991, prvotno z imenom MCLine. V svoji branži spadamo med inovativne in uspešne, kar dokazuje širok spekter naših IT rešitev. Predmet poslovanja je razvoj, trženje in uvajanje računalniške programske opreme, izvajanje celovitega računalniškega inženiringa vključno z računalniško strojno opremo, vzdrževanje računalniške programske opreme ter poslovno svetovanje na področju organizacije poslovnih sistemov. 

Programska oprema, ki jo ponujamo, pripravimo, razvijemo in uvedemo, je v celoti izdelek našega podjetja. V kolikor želite sami nadaljevati razvoj ali nadgraditi kupljeno rešitev, lahko pridobite izvorno kodo.

Razvijamo v programskih jezikih Delphi, .NET in Java, pri razvoju pa uporabljamo razvojna orodja Embarcadero RAD Studio, MS Visual Studio, Android Studio, Eclipse s vtičniki za Flex in Vaadin. Podpiramo pa bazi podatkov Oracle in Microsoft SQL Server ter SQLite za mobilna okolja (Windows Mobile in Android).

Politika varovanja informacij

Programske rešitve

 

Zadnje aktualne novice

  • 1.december 2021, Delavska hranilnica d.d. - podpis pogodbe o nadgradnji aplikacije EWS
  • 15.julij 2021, SIJ d.d. - podpis pogodbe o uvajanju in vzdrževanju Piramida plačnega sistema za 6 podjetij iz skupine SIJ - SIJ Acroni, SIJ Metal Ravne, SIJ Elektrode, SIJ Ravne Systems, SIJ SUZ in SIJ ZIP Center
  • 1.oktober 2020, uvedba Evidence delovnega časa v Emsiso
  • 1.januar 2020, uvedba Evidence delovnega časa in kontrole dostopa v Metalna IMPRO
  • 1.maj 2020, uvedba Evidence delovnega časa in kontrole dostopa v Gorenje Keramika
  • 6.junij 2019, podpis pogodbe o nakupu in uvedbi programskega modula "Sistem zgodnjega opozarjanja (EWS) za fizične osebe z Delavsko hranilnico d.d. Ljubljana
  • 1.marec 2019, podpis pogodbe o nakupu programske rešitve "Evidenca delovnega časa s kontrolo pristopa" z Ljubljanskimi mlekarnami
  • 5.april 2018, podpis pogodbe o prenosu programskih sklopov Piramida - Klicni center, Maloprodaja/Veleprodaja, Odkup mleka, Plače s kadrovsko  evidenco, Upravljanje kadrov - HRM iz  podatkovne baze ORACLE na MS-SQL z Ljubljanskimi mlekarnami
  • 29.marec 2018, podpis pogodbe za Medobčinsko inšpekcijo in redarstvo občin Cankova, Gornji Petrovci, Grad, Hodoš, Kuzma, Moravske Toplice, Puconci,  Rogašovci, Šalovci in Tišina za najem programskih rešitev in računalniške opreme za delo inšpektorata in redarstva
  • 27.februar 2018, podpis pogodbe za Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Gornja Radgona, Apače in Sv.Jurij ob Ščavnici za najem programskih rešitev in računalniške opreme za delo inšpektorata in redarstva
  • 28.julij 2017 - podpis pogodbe za Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Šentjernej, Škocjan, Šmarješke Toplice in Kostanjevica na Krki za najem programskih rešitev in računalniške opreme za delo inšpektorata in redarstva
  • 26.julij 2017 - podpis pogodbe za nadgradnjo mobilne aplikacije z modulom za terenski nadzor opreme in voznikov ter modulom za spremljanje zadovoljstva potnikov za Ljubljanski potniški promet
  • 26.junij 2017 - Medobčinska Nogometna Zveza Maribor se odloči za našo programsko rešitev za področje računovodstva, financ in plač
  • 9.junij 2017 - podjetje Palfinger se odloči za našo programsko rešitev za obračun plač, kadrovsko evidenco in HR
  • 1.november 2016 - predaja programske rešitve za spremljanje proizvodnje in logistike v Gorenje Keramika
  • 30.junij 2016 - predaja programske rešitve Astra za izračun kreditnih rating-ov strank v produkcijo
  • 30.maj 2016 - uvedba aplikacije EWS (Erlay Warning Signals) v Delavski hranilnici
  • 16.maj  2016 - podpis pogodbe z Raiffeisen Bank (KBS) za razvoj programske rešitve Astra za izračun kreditnih ratingov strank
  • 1.marec 2016 - podpis pogodbe za izdelavo mobilne (Andriod) aplikacije za kontrolorje za Ljubljanski potniški promet